• Federaal volksvertegenwoordiger

• Burgemeester van Leopoldsburg sinds 2013

• Partijvoorzitter CD&V sinds 2010

• Eerste schepen en schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Onderwijs (2006)

• Schepen van Sociale Zaken in Leopoldsburg en senator (2004)
"In de politiek zijn we heel vaak bezig met wat er moet gebeuren. Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat de politiek ook gaat over waarom."
- Wouter Beke
Redelijk én stijlvol

Wouter doet al 15 jaar aan politiek. En dat doet hij altijd met stijl. Een stijl waar respect, fatsoen en gezond verstand als rode draad doorheen lopen. Met respect voor concullega’s aan politiek doen, dat is niet iedereen gegeven. Maar het is wat Wouter betreft de enige weg naar samenwerking en oplossingen.

We moeten de mensen een goed, gezond en gerust leven kunnen garanderen. Dat kan niet door te staan roepen aan de zijlijn en slogans en fake news de wereld in te sturen. Dat kan enkel door redelijk te zijn.
“Met redelijkheid benoemen we eigenlijk het DNA van onze CD&V'ers. Wij zijn niet de mensen van de extremen. Wij zijn niet degenen die polariseren, maar degenen die die weg zoeken naar oplossingen. En onze voorzitter belichaamt dat.”– Lode Ceyssens
En dat verdient de Vlaming. Redelijke oplossingen voor de problemen die op ons afkomen. Die redelijkheid is nodig, want we moeten verder vooruit op de goede weg die we afgelopen legislatuur ingeslagen zijn.

In de media worden we vaak geconfronteerd met extremen, terwijl er een stille groep van mensen is die zich elke dag inzet. Die mensen hebben geen boodschap aan geruzie op Twitter of aan politieke spelletjes. Die willen redelijke oplossingen en duidelijke antwoorden van de politiek, waarvan ze vooruitgaan. En dat is waarom er in de politiek nood is aan redelijkheid.